Död i hemmet dagen efter psykiatrikontakt

En patient med pågående tät psykiatrisk öppenvårdskontakt uteblev från planerat öppenvårdsbesök. Närstående som kontaktades uppgav att patienten påträffats död i sitt hem dagen efter kontakt med psykiatrisk öppenvård.

En patient med mångårig kontakt med psykiatrin hade pågående tät öppenvårdskontakt med stödjande samtal och utdelning av dosett två gånger per vecka. Patienten uteblev från planerat öppenvårdsbesök. Närstående som kontaktades uppgav att patienten påträffats död i sitt hem dagen efter kontakt med psykiatrisk öppenvård.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-24

Socialstyrelsens bedömning: Anmälan bedöms innehålla en tillräcklig internutredning enligt anmälningsskyldigheten för Lex Maria. Inga orsaker till händelsen har identifierats.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-24 >>>

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m