Cancersjuk tog sitt liv

En cancersjuk patient blev inlagd inom Onkologin för vad som uppfattades som depressiva vanföreställningar. Under medicinering för depressionen gjordes paus i cellgiftsbehandlingen, men denna återupptogs sedan och en vecka senare tog patienten sitt liv.

Patienten hade fått cellgiftsbehandling, genomfört öppenvårdsbesök hos läkare samt haft kontakt med kontaktsjuksköterska sedan cirka 1 år tillbaka på grund av magsäckscancer med spridning till bukhåla. För ett halvår sedan gjordes ett självmordsförsök, som föregåtts av period med sjuklig nedstämdhet. Antidepressiv medicinering var insatt. Patienten inlades efter självmordsförsöket i sluten, psykiatrisk vård där en del av vårdtiden var under Lag om psykiatrisk tvångsvård och en del var frivillig. Vid utskrivning från psykiatrin meddelades att man inte kunde erbjuda uppföljning i någon form.

Utan att man noterat någon försämring i cancersjukdomen inlades patienten inom Onkologin på grund av vad som uppfattades som depressiva vanföreställningar. Via psykiatrisk konsult insattes patienten på mediciner och uppfattades sedan av anhöriga och vårdgivare som förbättrad. I samband med medicinering för de depressionen gjordes paus i cellgiftsbehandlingen, men denna återupptogs sedan och en vecka senare begick patienten självmord.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-16 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m