Brännskada på nyfödd

Efter förlossning lossade inte moderkakan varför man gav massage och akupunktur, samt använde varma handdukar på patientens mage. Patienten hade samtidigt sitt nyfödda barn på bröstkorgen i grodställning. Sannolikt förflyttades de varma handdukarna uppåt och kom då i kontakt med barnet som fick brännblåsor på stjärten. Barnet utvecklade blåsor på stjärten som lades om.

Påföljande dag beslöts att barnet skulle överföras till barnkirurgisk avdelning för skötsel av brännblåsan. De upprepade omläggningarna medförde förlängd vårdtid för mor och barn. Polikliniska kontroller har därefter regelbundet utförts. Efter den beskrivna händelsen har rutinerna på förlossningsavdelningen ändrats.

Länk till analysgraf.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-03-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg SU 535-122/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m