Blev sämre efter tre dygns väntan på operation av aortaaneurysm

En patient, som sökt akut, fick diagnosen aortaaneurysm. Det beslutades om operation. Efter tre dygns väntan på operation blev patienten sämre och opererades då omedelbart, varvid en bristning av bråcket konstaterades. Så småningom skrevs patienten ut.

Patienten sökte akut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus, på grund av smärtor från höft och rygg. Ett aortaaneurysm (bråck på stora kroppspulsådern) diagnostiserades och patienten överfördes till Sahlgrenska sjukhuset, där beslut om operation togs. Patienten fick vänta på operation i tre dygn och insjuknade då i blodtrycksfall och smärtor. Patienten opererades då omedelbart, varvid en bristning av bråcket konstaterades. Efter operation och postoperativ vård kunde patienten så småningom skrivas ut från sjukhuset.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Tydlig smärtrapportering med till exempel kommunikationsmetoden SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) - sektionen Kärlkirurgi och Anestesi/Operation/Intensivvård.
  • Påtalat vikten av tydligare läkardokumentation - sektionen Kärlkirurgi och Anestesi/Operation/Intensivvård.
  • Förtydligande av konsult/bakjoursuppdraget - sektionen Kärlkirurgi.
  • Diskussion kring vikten av kontinuerlig värdering av prioritet och val av operationsmetod - sektionen Kärlkirurgi.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-04

Socialstyrelsens bedömning: De åtgärder som vidtagits är adekvata för att minska risken för liknande händelser framöver.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-04 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m