Blåstömningsbesvär efter förlossning (SU 535-256/13)

Patient som inlades på grund av tilltagande förlossningsvärkar. Fick ryggbedövning efter fyra timmar och förlossningen skedde cirka elva timmar efter inkomsten till förlossningsavdelning. En bristning syddes efter förlossningen. Patientens urinblåsa tappades på 60 ml urin strax innan moderkakan avgick.

Sex timmar efter förlossningen noterades att patienten kissat tre gånger. Man tömde urinblåsan med kateter eftersom livmodern stod högt upp och 800 ml urin tömdes. Strax därefter flyttades patienten till BB-avdelning där urinblåsan tappades efter cirka 4,5 timma på 800 ml urin. Efter fem timmar kontrollerades patienten med tappning som gav 600 ml i utbyte. Strax därefter satte man en kateter in i urinblåsan som fick sitta kvar följande dygn och togs bort morgonen därpå. Det noterades då att patienten kunnat kissa och att kvarstående urin var 500 ml.

Vid utskrivningen refererade  man till akutellt PM att ingen ytterligare kontroll behövde göras men att patienten skulle återkomma vid vattenkastningsproblem. Patienten sökte två dagar senare på grund av besvär med vattenkastningen och då noterades att det i blåsan stod 75 ml urin.

En månad efter förlossningen kontaktade patienten barnmorska på antenatalenheten på grund av urinsymtom och patienten hänvisades då att kontakta uroterapeut eller vårdcentral. Enligt journalnotering hade patienten veckan innan denna telefonkontakt varit i kontakt med sin ordinarie mödravårdscentral för urinbesvär vilket lett till två läkarbesök där.

Patienten har utretts hos urolog och det har visat sig att hon mist sin normala blåsfunktion och nu måste krysta ut urin och även manuellt trycka på blåsan.

Ärende SU 535-256/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m