Begick självmord på äldreboende

Åldrig patient med tidigare självmordsförsök, begår självmord på äldreboendet.

En åldrig öppenvårdspatient med tidigare självmordsförsök försämras och begår självmord på sitt äldreboende.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Översyn av riktlinjer gällande

  • informationsutbyte med närstående och andra vårdgivare
  • dokumentation av riskfaktorer vägda mot skyddande faktorer före avslut av vårdkontakt

Socialstyrelsens beslut 2013-01-02

Socialstyrelsens bedömning: Åtgärder har vidtagits för att förhindra att  liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-02 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m