Barn inkom livlöst till akuten

Ett barn med blodsjukdomen thalassemi kom till akuten för hosta och kräkningar. Barnet sändes hem med uppmaning att återkomma vid behov. Efter ökande kräkningar begav man sig till sjukhuset. Barnet blev dock livlöst i bilen och gick inte att återuppliva.

Ett barn med thalassemi (ärftlig form av blodbrist) och grav utvecklingsstörning kom till akutmottagningen på grund av övre luftvägssymptom sedan ett par dagar tillbaka med hosta och kräkningar i samband med hosta. Vid undersökning fann man inget avvikande och barnet bedömdes som lite trött, men med i övrigt opåverkat allmäntillstånd. Blodvärdet var alldeles över gränsen för blodtransfusion för thalassemi. Barnet sändes hem med uppmaning att återkomma vid behov.

Fortsatta och ökande kräkningar ledde till att man kvällen därpå begav sig till sjukhuset. Barnet blev dock livlöst i bilen och ambulans tillkallades. Vid ankomsten till sjukhuset var barnet fortsatt livlöst och gick inte att återuppliva. Blodvärdet, Hb, var då 27. Preliminärt obduktionsresultat visade inga klara tecken på blödningar.

Socialstyrelsens beslut 2012-11-29

Socialstyrelsens bedömning: Vård och behandling har inte utförts på ett felaktigt sätt. Det plötsliga försämringen var svårförutsägbar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-11-29 >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m