Avled efter självmordsförsök på vårdavdelning

Efter cirka en veckas vård på en psykiatrisk avdelning gjorde en patient ett allvarligt självmordsförsök på avdelningen. Patienten upptäcktes och personalen startade hjärt- och lungräddning, men patienten avled efter en vecka på intensivvårdsavdelning.

En patient hade vårdats på psykiatrisk avdelning med diagnosen organiskt förstämningssyndrom och svår ångestproblematik. Patienten hade haft långvarig kontakt inom specialistpsykiatrin och hade vårdats ett flertal gånger inneliggande efter allvarliga självmordsförsök och självskadehandlingar.

Självmordsförsök hade förekommit under tidigare vårdtillfällen. Vid det aktuella vårdtillfället blev patienten inlagd på grund av stegrad ångest, frekventa självskadeimpulser och självmordstankar. Patienten vårdades enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Efter cirka en veckas vård gjorde patienten ett allvarligt självmordsförsök på avdelningen. Patienten upptäcktes och personalen startade hjärt- och lungräddning, men patienten avled efter en vecka på intensivvårdsavdelning.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Utbildningsinsats för behandlingspersonal och läkare i självmordsriskbedömning och bedömningsinstrument.
  • Tagit upp frågan om hur närstånde kan vara delaktiga och ses som en resurs i vård och behandling - diskuterat detta i ledningsgruppen och på samtliga arbetsplatsträffar.

Socialstyrelsens beslut 2012-12-13

Socialstyrelsens bedömning: Åtgärder har vidtagits för att hindra att liknande händelser inträffar på nytt. 

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2012-12-13 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m