Avled av självdestruktiv handling en vecka efter utskrivning

En patient med blandmissbruk hade haft allvarliga tablettförgiftningar. Trots förbättring hade patienten förnyad tablettförgiftning och överfördes till slutenvård. Cirka en vecka efter utskrivning avled patienten till följd av självdestruktiv handling. 

Patienten hade känt blandmissbruk av framför allt alkohol och bensodiazepiner samt även amfetamin sporadiskt. Över tid hade patienten haft en ångestproblematik, periodvis instabil social situation samt svårigheter vad gäller arbete. Vid några tillfällen hade patienten haft allvarliga tablettförgiftningar som krävt sjukhusvård. Patienten var kroppsligt frisk frånsett hepatit C. Innevarande år hade patienten ånyo kontakt med psykiatrisk öppenvård. Patienten medicinerades via apodos. Patienten förbättrades och önskade på sikt ADHD-utredning. Patienten fungerade bättre vad gällde såväl arbete som alkohol. Trots detta hade patienten förnyad tablettförgiftning och överfördes till slutenvård. Cirka en vecka efter utskrivning avled patienten till följd av självdestruktiv handling.

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2013-12-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m