Återfunnen död efter att ha sökt psykiatrin men ej velat bli inlagd

Patienten söker på grund av besvärlig social situation vilket framkallar självmordstankar. Patienten vill först bli inlagd men ångrar sig, vill ej vårdas frivilligt och uppfyller ej krav för Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Senare återfinns patienten död.

Patienten hade psykiska besvär i form av ångest, självskadebeteende och ätstörning sedan tidiga tonår. Patienten hade en traumatisk uppväxt med flera tablettförgiftningar i ångestlindrande syfte. Patienten har behandlats i öppenvård och fått tät, systematisk, psykologisk behandling och medicinsk uppföljning. Patienten hade förmodad emotionellt instabil personlighetsstörning i en svår social situation. Patienten söker under sommaren på grund av besvärlig social situation vilket framkallar självmordstankar. Patienten vill först bli inlagd men ångrar sig, vill ej vårdas frivilligt och uppfyller ej krav för Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Ett par dagar senare återfinns patienten död.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-06-28

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-06-28 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m