Anhöriga meddelar att patienten tagit sitt liv efter senaste psykiatrikontakt

Efter självmordsförsök följdes patienten upp med täta psykiatribesök och självmordsriskbedömningar. Patienten bedömdes vara bättre och hade börjat arbeta deltid. Efter senaste psykiatrikontakten meddelade närstående att patienten tagit sitt liv i hemmet.

Patienten hade regelbunden kontakt med läkare och sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård på grund av långvarig psykiaktrisk problematik med depression och personlighetsstörning. Patienten hade vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård vid ett flertal tillfällen.
 
Drygt tre månader före aktuell händelse gjorde patienten ett allvarligt självmordsförsök, varvid denne erbjöds inneliggande psykiatrisk vård men avböjde och bedömdes inte uppfylla kriterier för tvångsvård. Efter detta skedde uppföljning med täta besök i psykiatrisk öppenvård med upprepade självmordsriskbedömningar på grund av depressiva symptom.

Patienten bedömdes vara i förbättring och hade återgått i arbete på deltid. Ett par dagar efter senaste kontakt med psykiatrin meddelar närstående att patienten tagit sitt liv i hemmet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

För patienter med svåra självmordstankar ska ansvariga behandlare tillsammans med patienten göra en individuell vårdplanering som innehåller krisstrategier och möjliga alternativ om ordinarie behandlare inte kan nås.

Socialstyrelsens beslut 2013-01-24

Socialstyrelsens bedömning: Anmälan innehåller en tillräcklig internutredning enligt anmälningsskyldighet för Lex Maria. Inga orsaker till händelsen har identifierats.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-01-24 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m