Allvarligt suicidförsök under pågående slutenvård (SU 535-316/13)

Patienten lades in för tvångsvård på en psykiatrisk vårdenhet efter ett allvarligt suicidförsök. Kommande dygn bedömde en överläkare att patienten var i behov av vård, men inte längre uppfyllde kriterierna för tvångsvård. Efterföjlande dag tilläts patienten gå på en 30 minuters promenad på egen hand eftersom patienten inte längre tvångsvårdades. Patienten gjorde ett nytt, allvarligt suicidförsök under promenaden och fick läggas in på somatisk vårdenhet för vård av de allvarliga skadorna.

Ärende SU 535-316/13

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m