ATSS - Akut Traumasjukvård för sjuksköterskor

Vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom traumavården på sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

ATSS är framtagen i samarbete med ATLS Sverige och Svensk kirurgisk förening.

Kursinnehållet fokuserar på omhändertagandet under den första timmen efter trauma. Tonvikten läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell prioritering och transport.

Utbildningen pågår i tre dagar och omfattar föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner samt praktiska moment i form av stationsträning, upprepad träning på skademarkörer. Praktisk och skriftlig examination.

Undersköterskorna deltar i kursen som auskultanter och examineras inte dag tre.

Kurspris:

Kurspris sjuksköterska: 4800 kr (plus moms)
Kurspris undersköterska: 3800 kr (plus moms)

Höstens kurser 2018 

  • Vecka 42, 16-18 oktober
  • Vecka 51, 18-20 december

Kursanmälan

Patric Antonsson
Akut och Olycksfallsmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel: 031-342 84 36
Tel växel: 031-342 10 00
E-post:  

uiqt|wBxi|zqk5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqk5iv|wv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jrwzs5nitsH%vozmoqwv5{muizqi5jrwzs5nitsH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m