Kontakt

Vem på Vårdhygien ska vi vända oss till?
Ring eller maila i första hand ditt kontaktteam.

Information om vilka personer som ingår i kontaktteamen finns på nedanstående sidor - välj ditt område eller motsvarande.

Område 1 Område 1 Område 2 Område 2
Område 3 Område 3 Område 4 Område 4
Område 5 Område 5 Område 6 Område 6
lista Angereds Närsjukhus lista Capio Lundby Närsjukhus  
lista Carlanderska sjukhuset              lista Frölunda Specialistsjukhus  
lista Kungälvs sjukhus lista Regionservice
lista Västfastigheter lista VG Primärvård
lista Kommunal vård och omsorg  

 
Vid brådskande ärenden kan du nå oss via akutlinjen 031 - 342 6100
kl 08.30-12.00 och kl 13.00-16.00.


Hygienläkare
Rune Andersson
överläkare, professor i global hälsa
031 - 342 49 23 0706 - 441 238
Rose-Marie Carlsson - tjänstledig
överläkare
031 - 342 4921 0700 - 824 731
Carin Gebäck
överläkare, sektionschef
031 - 342 4994 0700 - 463 236
Martina Sansone
specialistläkare
031 - 342 4995 0700 - 206 239
Katja Urwitz
överläkare
031 - 342 4691 0730 - 673 665
Ingemar Qvarfordt
överläkare
031 - 342 4915 0736 -152 595
Hygiensjuksköterskor
Ósk Atladóttir 031 - 342 4497 0700 - 823 619
Berith Carlsson 031 - 342 4264 0700 - 903 684
Marlene van Doesburg 031 - 342 4682 0700 - 823 477
Ingrid Ekfeldt 031 - 342 4985 0736 - 889 358
Anneli Ringblom 031 - 342 4726 0736 - 889 357
Jessica Ikonen 031 - 342 4493 0700 - 824 408
Anette Kullgren  031 - 342 4996 0736 - 889 362
Kerstin Möller 031 - 342 4889 0736 - 889 331
Lotta Osbeck ** 031 - 342 4495 0768 - 092 118
Roseli Sandbreck * 031 - 342 4948 0700 - 825 280
Hygientekniker
Leif Larsson 031 - 342 4706  
     
Assistent/Koordinator
Lotta Wahlqvist  031-342 4907  
     

 *  för kommunal vård i Södra Bohuslän
** för Göteborgs kommun

Kontakt

Postadress
Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A

Gemensam e-post
 

Fax
031 - 41 93 10

Laboratoriesvar
Bakteriologi 031 - 342 4945
Virologi 031 - 342 2444

Övrig kontakt
031 - 342 4907 (sekr)

uiqt|wBz}vm5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5omjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qvi5{iv{wvmH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|ri5}z%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBw{s5i|tilw||qzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmzq|5mt5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5%vivlwm{j}zoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvozql5msnmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBIvvmtq5ZqvojtwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrm{{qki5qswvmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5s}ttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5w{jmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{mtq5{ivljzmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmqn5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m