Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Ha koll på vårdrelaterade infektioner!

  20 juni 2017

  Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Till kvartalsrapporten ...

 • 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination

  09 juni 2017

  Med anledning av att Smittskydd Västra Götaland under en tid har utrett mässlingsutbrott i Trestadsområdet har de under torsdagen publicerat 5 frågor och svar om mässling och mässlingsvaccination på sin hemsida.

 • Fler fall av mässling i Västra Götaland

  01 juni 2017

  Det finns nu sammanlagt fyra mässlingsfall som alla har smittats i Fyrbodal. Bland de insjuknade finns både barn och vuxna. Flera av fallen har smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Viktigt med ökad uppmärksamhet Misstänk......

 • Mässlingsfall i VGR - viktigt med ökad uppmärksamhet

  19 maj 2017

  Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med Vårdhygien NÄL, ett säkerställt och ett misstänkt fall av mässling. Ett av fallen kan ha smittats i vårdmiljö. Det finns risk för att nya fall kan tillkomma. Misstänk mässling hos icke-immuna personer......

 • Handhygienens dag 5 maj!

  04 maj 2017

  Rena händer räddar liv! Handhygienens dag ...

 • Nytt om MRB

  10 april 2017

  Ett flertal rutiner för multiresistenta bakterier har reviderats. Två nya rutiner har tillkommit: Multiresistent pseudomonas, vård av patient Karbapenemresistent bakterier, vård av patient  Båda ingick tidigare i rutinen, ESBLCARBA och multiresistenta......

Länk till Rena händer spelar roll

Hygienkörkort

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Länk till slutrapport efter caliciutbrott

Rätt klädd på jobbet. Riktlinjer för arbetskläder.

Riktlinjer för empirisk antibiotikabehandling av akuta infektioner


Riktlinjer för empirisk antibiotikabehandling 


Infektionsverktyget

Ett IT-stöd med syfte att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändning
Infektionsverktyget


Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m