Vårdhygien

Vår information vänder sig till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Nyhetsarkiv

Aktuellt

 • Vinterkräksjuka - säsongen har startat

  20 oktober 2017

  Antalet sökningar som är relaterade till vinterkräksjuka ökar på 1177 (Vårdguidens webbplats). Vårdhygien uppmanar till observans för att snabbt identifiera misstänkta fall av calici. Vid symtom i form av kräkning och eller diarré och misstanke om......

 • Reviderad rutin - Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling av patient

  11 oktober 2017

  Tidsgräns för screenodling av barn är nu samma som för övriga patienter d v s 1 (ett) år. Läs mer i reviderad rutin Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling av patient För att säkerställa att provtagning utförs från samtliga lokaler finns färdiga......

 • Grundkurser i vårdhygien hösten 2017

  06 oktober 2017

  Det finns platser kvar på höstens riktade grundkurser i vårdhygien med innehåll om: Grundläggande principer inom vårdhygien med syfte att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning Öka kunskapen kring riskfaktorer för......

 • Hajj

  01 september 2017

  Den 30 augusti - 4 september i år pågår hajj, den muslimska vallfärden till Mecka. Sedan 2012 pågår smittspridning av mers i Saudiarabien och även om risken är liten att någon smittas i samband med hajj är det viktigt att vara uppmärksam på personer me......

 • Legionella - sommarinformation

  03 juli 2017

  I stillastående vattenledningar bildas s k biofilm med risk för tillväxt av bakterier. Legionella är en bakterie som kan överföras till luftvägarna  i samband med t ex duschning och orsaka svår lunginflammation. För att undvika Legionellatillväxt är de......

 • Ha koll på vårdrelaterade infektioner!

  20 juni 2017

  Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Till kvartalsrapporten ...

Länk till Rena händer spelar roll

Kontakt

Vem ska vi vända oss till?
Kontaktteam och övrig kontaktinformation

Gemensam E-post
 

Akutlinjen
031 - 342 6100

Verksamhetens mål

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter/ vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning

uiqt|wB%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{m%vizlp%yoqmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{mtw||i5%wipty%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5%wmtqvlmz4wt{{wvH%vozmoqwv5{m