Så tycker våra patienter

För att få veta mer om patienternas upplevelse av vården genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset återkommande patientenkäter.

Syftet med enkäterna är att låta patienterna uttala sig om vilka områden som de upplever är viktiga att förbättra. Svarsmaterialet ligger sedan till grund för förbättringar inom vården och i förlängningen ökad patientnöjdhet.

I enkäterna mäts skillnaden mellan patientens förväntningar och den faktiska upplevelsen.

 

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m