Tillfälliga utställningar

Ut ur bilden, in i rummet

24 maj–16 dec 2016

Museets samlingar består av fragment, rester av tid som har passerat. I fotografiet kapslas ögonblicket in. Genom att kombinera föremål och fotografi vill vi skapa en känsla av att historien träder ut ur bilden, in i rummet.

Allt förflyktigas. Så är det med vår egen vanliga dag på jobbet, i skolan, hemma och på bussen. Vad som blir kvar och vad det kommer betyda för generationer efter oss vet vi inte. Blir det en stekpanna, telefon, skrivbordsstol eller en bussbiljett?

Föremålen som i museets magasin hålls med vita bomullsvantar, eller som du ser i en utställningsmonter, var med, fanns före oss. Fotografiet och kanske särskilt det där människor har fångats på bilden kan skapa en specifik känsla av närhet, kontakt med historien.

Vi kan inte gå in i fotografiet, men om vi låter ett föremål träda ut ur bilden kanske det når dig som en länk mellan en plats som inte längre finns och den plats där du är idag.

Utställningen ger en inblick i vad ett museum gör; vilka föremål som samlas och vårdas, vad som väljs ut att visas upp och varför.

Utställningen är producerad av Medicinhistoriska museet och åtföljs av en bok med arkivfoton, föremålsfoton av föremålskonservator Thomas Gütebier och texter av museichef Lisa Sputnes Mouwitz.

Läs intervju med museichef Lisa Sputnes Mouwitz där hon berättar mer om den nya utställningen

uiqt|wB&ivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m