Publikationer

Ut ur bilden,
in i rummet

Att para ihop föremål och arkivmaterial – att försöka skapa och se ett sammanhang – är en av museets uppgifter som förvaltare och förmedlare av vår gemensamma historia.

Arbetet som sker bakom kulisserna på ett museum är ofta ett lustfyllt arbete där det är lätt att svepas med och låta sig drabbas av människoöden och händelser. 

Fotografiet och kanske särskilt det där människor har fångats på bilden kan skapa en specifik känsla av närhet, kontakt med historien. Ibland som ett slag i magen, det kan hända att man blir andlös av insikten att den som nu tittar in i kameran var så levande när bilden togs, men nu är död. Men ändå bevarad i fotots ögonblick. Det kan kännas både kusligt och sorgligt.

Föremålen är det som skiljer oss museer från andra historiska samlingar. Mötet med föremålet skiljer sig från mötet med fotografiet. När föremål ska registreras görs en grundlig undersökning. Fler sinnen blir engagerade, som känsel, hörsel och luktsinne. Ja, luktsinnet kan utmanas. Bristande kunskaper i latin kan bidra till att man oförsiktigt öppnar en apoteksburk och lär sig att bävergäll luktar mycket illa.

Som museibesökare får du ofta nöja dig med att få titta på föremålen i sina montrar. Rör ej föremålen. För vi vill ju att de ska hålla, helst för evigt.

Föremålet är till skillnad från fotografiet inte en dokumentation, en avbildning av något. Föremålet är det autentiska. Föremålet som vi i museets magasin håller med vita bomullsvantar, eller du ser i utställningsmontern, var med, fanns före oss. Ibland är de nästan uppmanande: minns mig, hitta mitt sammanhang. Det är kanske en överdrift. För tingen kan väl inte tala?

Författare: Lisa Sputnes Mouwitz
Formgivare:
Anna Johansson, Lisa Sputnes Mouwitz
Fotograf:
Thomas Gütebier
Förlag:
Medicinhistoriska Museet Göteborg
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2015
Antal sidor: 44
ISBN: 9789198067019 

Boken finns att köpa på museet för 60:-, samt på nätet hos exempelvis Adlibris och Bokus.

 

Tinget i sig 
– en antologi

Medicinhistoriska museet bjöd in nio konstnärer och författare att välja ut varsitt objekt ur museets samlingar och förhålla sig till dem inom ramen av en antologi. Under våren 2013 släpptes boken Tinget i sig – en antologi där deltagarnas alster är publicerade. I anslutning till boksläppet öppnade utställningen Tinget i sig på museet där de utvalda föremålen visades och antologin fungerade som utställningskatalog.

Deltagare i antologin är Linda Spåman, konstnär, Maria Luostarinen, konstnär, Peter Eccher, konstnär, UKON, poet och psykoanalytiker, Niklas Mattsson, hjärnforskare, Patricia Lorenzoni, forskare och författare, Mattias Hagberg, författare, Kerstin Hamilton, fotograf och konstnär, Karl Palmås, forskare.

Författare: Peter Eccher, Mattias Hagberg, Kerstin Hamilton, Patricia Lorenzoni, Maria Luostarinen, Niklas Mattsson, Ulf Karl Olov Nilsson, Karl Palmås, Linda Spåman
Formgivare: Anna Johansson
Fotograf: Thomas Gütebier
Redaktör: Lisa Mouwitz
Förlag: Medicinhistoriska Museet Göteborg
Bandtyp:
 Häftad
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 80
ISBN: 9789198067002

Boken finns att köpa på museet för 150:-, samt på nätet hos exempelvis Adlibris och Bokus.

uiqt|wB&ivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5nz5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m