Posterpris

Under tisdag, onsdag och torsdag utses dagens Bästa poster. Dessutom utdelas fyra hedersomnämnanden. Juryn, som består av representanter från Kvalitetsveckans styrgrupp, gör sin bedömning under dagen. Det prestigefyllda priset på 5 000 kr delas ut under eftermiddagens postervandring.

Bedömningskriterier

Posterbedömningen gäller både innehåll och form med tonvikt på innehållet:

  • Ett intressant och nydanande budskap.
  • Postern syns och pockar på uppmärksamheten.
  • Budskapet är lätt att förstå utan expertkunskap.
  • Studien har en bra studiedesign där metodik och resultat samt slutsats kan utläsas.

Vandringsutställning

Efter Kvalitetveckans slut ingår de fem bästa postrarna från respektive dag i en vandringsutställning som visas på sjukhusets olika tomter.

uiqt|wB&ivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m