Science Day

Science Day visar hur forskning omsätts i den dagliga verksamheten

Dagen ska försöka ge en bild av forskning som bedrivs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt dess koppling till förändrade behandlingsmetoder och synsätt på vården.

Science Day hölls första gången på hösten 2007. När den nu genomförs för andra gången är det som en del av Kvalitetsveckan 2009. Föreläsningarna hålls på en sådan nivå, att de är tillgängliga för alla, oavsett om man har eller inte har erfarenhet av forskning. Syftet är att väcka intresse för att forskning har betydelse för det vi dagligen arbetar med inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Många yrkeskategorier medverkar genom sin forskning till att utvärdera och förbättra de behandlingsmetoder vi använder inom sjukvården.

Läs om föreläsningarna i programhäftet (se länk i rutan här till vänster).

När: Måndag den 2 mars klockan 09:00-15:20
Plats: Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset


Kontakt

Har du frågor kring Science Day är du välkommen att kontakta:
Kristina Malmgren
Telefon: 031-342 27 63
 


PROGRAM
Program för Kvalitetsveckan 2009 (pdf)Öppna programhäftet >> (pdf) för att läsa om föredrag, utställningar, lunchdebatter, mm

INFORMATIONSRUTA
Datum: 2-6 mars 2009
Anmälan: Ingen föranmälan. Du kan välja fritt bland de inslag som intresserar dig.
Pris: Hela arrangemanget är gratis.
Lunch: Under tisdag, onsdag och torsdag finns det i anslutning till aulorna möjlighet att köpa smörgås och dryck. Försäljningen startar klockan 11:30. 

LOKALER 
Måndag 2 mars 
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Tisdag 3 mars
Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Onsdag 4 mars
Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus
Torsdag 5 mars
Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset
Fredag 6 mars
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgranska sjukhuset
 
uiqt|wBszq{|qvi5uituozmvH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5uituozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m