Posterpris

Under tisdag, onsdag och torsdag utsågs Dagens bästa poster (affisch). Dessutom utdelades fyra hedersomnämnanden. Juryn, som består av representanter från Kvalitetsveckans styrgrupp, gjorde sin bedömning under dagen. Det prestigefyllda priset på 5 000 kr delades ut under eftermiddagens postervandring.

Bedömningskriterier
Posterbedömningen gäller både innehåll och form med tonvikt på innehållet:

  • Ett intressant och nydanande budskap.
  • Postern syns och pockar på uppmärksamheten.
  • Budskapet är lätt att förstå utan expertkunskap.
  • Studien har en bra studiedesign där metodik och resultat samt slutsats kan utläsas.

Vandringsutställning
Efter Kvalitetveckans slut ingår de fem bästa postrarna från respektive dag i en vandringsutställning som visas på sjukhusets olika tomter.

Posterpris den 3 mars

Tilldelades: Ögonkirurgisk mottagning, Område 3
Abstract: Ökad tillgänglighet och säkrare prioritering [id 101]
Juryns motivering: Nydanande "screening"-metod för att klara vårdgarantin till ögonplastikteamet – ser till att rätt patient får behandling i tid.

Läs abstract >>
Se poster >>


Posterpris den 4 mars

Tilldelades: Ortopedi, Område 3
Abstract: Effektivt förbättringsarbete efter gamla principer med nytt datorstöd [id 54]
Juryns motivering: Innovativ poster med nytänkande som är till nytta för patienten.

Läs abstract >>
Se poster >>


Posterpris den 5 mars

Tilldelades: Sektionen för klinisk farmakologi, Område 6
Abstract: Ökat fokus på läkemedelsbehandling under vårdtiden – viktigt för kvaliteten [id 103]
Juryns motivering: Tilldelas posterpris för presentation av ett intressant och viktigt budskap kring en alltför vanlig avvikelse i vården, nämligen läkemedelsavvikelser. Ett stort problem som leder till mycket lidande och höga kostnader har här synliggjorts och åtgärdats.

Läs abstract >>
Se poster >>

uiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m