Om Kvalitetsveckan

Kvalitetsveckan femårsjubilerar

Måndag till fredag 2 - 6 mars 2009 genomförs Kvalitetsveckan vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Det innebär femårsjubileum för Kvalitetsveckan, som sedan starten i mars 2005 är en tradition under vecka tio.

Sjukhusets anställda och alla andra med intresse för kvalitetsutveckling är välkomna till Kvalitetsveckan, i år under det övergripande temat God vård med tyngdpunkt på patientsäkerhet.

Veckan startar med måndagens Science Day om forskning i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Tisdag, onsdag, torsdag 3–5 mars presenterar SU-medarbetare närmare 100 förbättringsarbeten via korta föredrag och posterutställningar. Dessutom hålls en daglig lunchdebatt på ett högaktuellt tema. Varje morgon medverkar Albert Wu, gästföreläsare från Världshälsoorganisationen.

Tisdagens kvällsföreläsningar om rökning är öppna för allmänheten och ingår i SUs satsning på ett hälsofrämjande sjukhus.

Flera priser delas ut under Kvalitetsveckan. En gång om dagen 3-5 mars utses Bästa poster. På torsdagen 5 mars utdelas SUs Kvalitetspris till ett team, en enhet eller en verksamhet, som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på SU. Samma dag utdelas ett pris för Bästa förbättringsidé. Detta pris är en nyhet för i år.

Kvalitetsveckan avslutas fredag 6 mars med en förmiddag om läkemedel.

Välkommen att titta, lyssna, fråga, diskutera, utbyta erfarenheter och inspireras under Kvalitetsveckan!


PROGRAM
Program för Kvalitetsveckan 2009 (pdf)Öppna programhäftet >> (pdf) för att läsa om föredrag, utställningar, lunchdebatter, mm

INFORMATIONSRUTA
Datum: 2-6 mars 2009
Anmälan: Ingen föranmälan. Du kan välja fritt bland de inslag som intresserar dig.
Pris: Hela arrangemanget är gratis.
Lunch: Under tisdag, onsdag och torsdag finns det i anslutning till aulorna möjlighet att köpa smörgås och dryck. Försäljningen startar klockan 11:30. 

LOKALER 
Måndag 2 mars 
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Tisdag 3 mars
Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Onsdag 4 mars
Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus
Torsdag 5 mars
Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset
Fredag 6 mars
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgranska sjukhuset
 
uiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m