Gästföreläsare

Årets gästföreläsare är Professor Albert Wu från Världshälsoorganisationen

Tema för hans föredrag:
"The WHO Alliance for Patient Safety"

Sedan 2004 arbetar Världshälsoorganisationen, WHO, aktivt för att komma till rätta med vårdens inbyggda systemfel och för att skapa uppmärksamhet kring sjukvård som tar stor hänsyn till patientens säkerhet. Arbetet går under namnet World Alliance for Patient Safety.

Doktor Albert Wu är professor i Health Policy and Management vid Johns Hopkins University samt sedan 2007 företrädare för World Alliance for Patient Safety.

Han besöker Kvalitetsveckan för att berätta om WHOs världs-omspännande patientsäkerhetsprogram och ta upp några viktiga insatsområden för att öka patientsäkerheten.
Se hans presentation (pdf) >>

Ett prioriterat område för alliansen är att utveckla globala normer, standarder och riktlinjer som kan minska riskerna för vårdtagarna. Målet är en sjukvård som alltid sätter patienternas säkerhet i första rummet.

Albert Wu kan du höra under Kvalitetsveckan:

  • Tisdagen 3 mars kl 8:45-9:45, Sahlgrens aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
  • Onsdagen 4 mars kl 8:45-9:45, Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus
  • Torsdagen 5 mars kl 8:45-9:45, Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset

PROGRAM
Program för Kvalitetsveckan 2009 (pdf)Öppna programhäftet >> (pdf) för att läsa om föredrag, utställningar, lunchdebatter, mm

INFORMATIONSRUTA
Datum: 2-6 mars 2009
Anmälan: Ingen föranmälan. Du kan välja fritt bland de inslag som intresserar dig.
Pris: Hela arrangemanget är gratis.
Lunch: Under tisdag, onsdag och torsdag finns det i anslutning till aulorna möjlighet att köpa smörgås och dryck. Försäljningen startar klockan 11:30. 

LOKALER 
Måndag 2 mars 
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Tisdag 3 mars
Sahlgrens aula samt kvällsföreläsningar i Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgrenska sjukhuset
Onsdag 4 mars
Mölndalsaulan, Mölndals sjukhus
Torsdag 5 mars
Järneken, KK-huset, Östra sjukhuset
Fredag 6 mars
Hjärtats aula, huvudentrén, Blå stråket 5, Sahlgranska sjukhuset
 
uiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m