Förbättringspris

Priset för bästa förbättringsidé tilldelades Medicin/Geriatrik, Område 2, med abstractet: "Närsjukvård i samverkan, PRIMUS – Primärvård ut från sjukhus"

Juryns motivering: Sahlgrenska Universitetssjukhusets förbättringspris 2009 tilldelas Medicin/Geriatrik på område 2. Verksamheten har genom ett nytt angreppssätt systematiskt identifierat behovet av primärvårdsinsatser när en patient kommer till sjukhuset för frekventa återinläggningar under en kort tidsperiod.  Detta samarbetsprojekt mellan SU och primärvården innebär en obruten vårdkedja med tydlig patientnytta, minskat behov av vårddagar på sjukhus och har en klar spridningspotential.

Läs abstract >> 

 

För att stimulera förbättringsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset utdelades under Kvalitetsveckan för första gången ett pris för bästa förbättringsidé. Priset delades ut torsdagen den 5 mars 2009.

Nominering/deltagande
Alla som har anmält sig till SUs Kvalitetsvecka och skickat in ett abstract före anmälningstidens slut och fått detta godkänt deltar. Ingen övrig anmälan görs. Styrgruppen för Kvalitetsveckan väljer därefter ut tre bidrag till nominering, varav ett får priset för bästa förbättringsidé och övriga får ett hedersomnämnande.

Poängsättningen sker efter hur väl följande bedömningskriterier är beaktade:

  • nytänkande
  • dokumenterad patientnytta
  • spridningsmöjligheter

Priset
En prissumma om 10 000 kronor delas ut till det arbete som vinner priset för bästa förbättringsidé.

De arbeten som nominerats till SUs Kvalitetspris kan ej få priset för bästa förbättringsidé.

Läs broschyr

uiqt|wBivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{mivm||m5o}vviz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m