Lunchdebatter

Varje dag kl 12.00 - 13.00 hölls lunchdebatt med en inbjuden panel. 

 

Tisdag 4 MARS

SU/Sahlgrenska

Hur tungt väger mänskligt kapital i en slimmad organisation?


Moderator

Hans Holmberg
områdeschef, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Deltagare

Ing-Marie Bergbrant
Kvalitetsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars-Åke Brattlund
Personaldirektör, AstraZeneca AB.

Elisabeth Rocke
Jurist, personaldirektör i Volvo Bussar

Lars Rydhede
Personaldirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Onsdag 5 MARS

SU/Östra

Good enough – vem bestämmer när vi gjort tillräckligt?


Moderator
Olle Larkö
Professor i dermatologi och veneorologi, samt dekanus, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Deltagare

Jonas Andersson
Regionråd för folkpartiet, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen.

Daniel Brattgård
Sjukhuspräst, sakkunnig i etik, Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sakkunnig ledamot, Statens Medicinsk-etiska råd, Socialdepartementet.

Ingemar Wickström

chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bo Lindblom
Medicinalråd, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Socialstyrelsen.

Marie Wedin
Ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

 

Torsdag 6 MARS

SU/Mölndal

Vem har råd att följa nationella riktlinjer?

 

Moderator
Ola Samuelsson
Docent, överläkare i njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.          

Deltagare

Christina Bergh
Professor i gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska akademin, samt HTA-chef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars-Åke Brattlund
Personaldirektör, AstraZeneca AB.

Tomas Bremell
Docent, verksamhetschef, reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Jan Eriksson
Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lars-Åke Levin
Docent, hälsoekonom, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet.

Lars-Olof Rönnqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.
uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m