Vinnare av Kvalitetspriset 2007

Kvalitetsveckan 2007 avslutades 8 mars med utdelning av SUs Kvalitetspris till ett av de 29 nominerade bidragen. Pristagare blev Hud- och könssjukvården med förbättringsarbetet på temat Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers. I ett unikt samarbete med Avdelningen för arbetsorganisation på Chalmers har verksamheten lyckats vända en mångårig trend med växande köer. Samarbetet resulterade i att antalet remisser i kön minskade och vårdgarantin kan uppfyllas. Förbättringsarbetet genomfördes 2005 men resultatet består.
 
Kvalitetspriset består av ett vandringspris, en glasskulptur, samt prissumman på 25.000 kronor för deltagande i en kvalitetskonferens.

Juryns motivering:
Den berörda verksamheten har tydligt visat att framgång nås genom ett mångfacetterat förbättringsarbete där samtliga delar av verksamheten omfattas och hela spektrumet av förbättringsverktyg används. Det breda förbättringsarbetet har i kombination med ett lysande ledningsengagemang och konstant patientfokus resulterat i uppfyllelse av högt ställda patientmål – bland annat i form av ökad tillgänglighet.

 

 

Läs pressmeddelande

 

Läs gärna abstractet
Visa PowerPoint-presentationen

 

Ing-Marie Bergbrant, verksamhetschef, Hud- och könssjukvården, får ta emot glasskulpturen från förra årets vinnare av Kvalitetspriset, Ambulanssjukvården, här representerad av sjuksköterskan Ingela Wennman.


Fyra hedersomnämndanden

Fyra förbättringsarbeten, som nominerats till Kvalitetspriset, fick hedersomnämnanden:

Kontaktpunkten Hjärta-Kärl
Kontaktpunkten – från person till funktion.

Juryns motivering:
Varför skall patienten behöva leta för att finna sin väg genom sjukvårdssystemet? Till Hjärta-Kärls verksamheter behövs bara ett nummer för att få rätt kontakt.

Läs gärna abstractet 
Visa PowerPoint-presentationen
Reumatologi
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum.

Juryns motivering:
En verksamhet som de senaste åren har varit det stora kvalitetsföredömet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har spelat en viktig roll vid spridningen av Genombrottsmetoden lokalt såväl som nationellt.

Läs gärna abstractet 
Visa PowerPoint-presentationen
Urologi
Urologmottagningen i ständig förbättring.

Juryns motivering:
Verksamheten har visat en verklig förbättring med avseende på ökad tillgänglighet för en stor och hårt utsatt patientgrupp.

Läs gärna abstractet
Visa PowerPoint-presentationen
Infektionshygien
Rätt klädd på jobbet.

Juryns motivering:
För ett omfattande och viktigt arbete över hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset i syfte att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Läs gärna abstractet 
Visa PowerPoint-presentationen
 

 

 

Mottagare av hedersomnämnanden från vänster Ann Carlstrand, vårdenhetschef på Urologmottagningen, Sahlgrenska, Boel Mörck, biträdande verksamhetschef, Reumatologi, Eva Brändström, kvalitetschef på område Hjärta-Kärl, och Ingemar Qvarfordt, överläkare på Infektionshygien, Sahlgrenska.

uiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m