Vinnare av Kvalitetspriset 2006

Ambulansenheten fick Kvalitetspriset 2006
Kvalitetsveckan 2006 avslutades 9 mars med utdelning av SUs Kvalitetspris till ett av de 23 nominerade bidragen. Pristagare blev Ambulansenheten, vars vinnande projekt innebär att patienter med misstänkt höftfraktur via ett "snabbspår" förs direkt till röntgen. Belöningen är dels ett vandringspris, en glasskulptur, och dels prissumman på 25.000 kronor för deltagande i en kvalitetskonferens.

 kvalitetspris_06

Juryns motivering: "Kvalitetspriset i år går till ett arbete med stor patientnytta i en ömtålig grupp. Nytänkande präglar projektet och det har potential att inspirera andra till att följa efter."

Läs pressmeddelande

Läs mer om projektet
i SuMagaZinet 1/2006


Glada miner när sjukhusdirektör Jan Eriksson överlämnar Kvalitetspriset 2006 till samordnande sjuksköterskorna Ingela Wennman och Gunilla Tornberg vid Ambulansenheten. hedersomnamn_06

Verksamhetschef Charlotte Kollind,
Psykiatri Mölndal, fick ta emot heders-
omnämnandet till verksamheten.

Hedersomnämnande till Psykiatri Mölndal
Hedersomnämnandet 2006 gick till Psykiatri Mölndal.

Juryns motivering: ”Ett särskilt heders-
omnämnande tilldelas Psykiatri Mölndal. Verksamheten har lyckats med konst-
stycket att få tre projekt nominerade
till årets Kvalitetspris. Detta tyder på
bredd och uthållighet i kvalitetsarbetet
inom en verksamhet som är utsatt för
hårt tryck utifrån. Av detta skäl vill vi
tilldela Psykiatri Mölndal ett heders-
omnämnande.”

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m