Årets gästföreläsare

Henny van Laarhoven,

Orbis Medical Park, Holland

 

 

Henny van Laarhoven är verkställande direktör för Orbis Medical Park, en vårdkoncern i södra Holland som omfattar Maaslandsjukhuset samt vårdhem och sjukhem. I slutet av 1990-talet fick hon i uppdrag av den holländska regeringen att bygga ett helt nytt sjukhus. Sjukhuset beräknas stå klart hösten 2008. Det har planerats med utgångspunkt från vårdens processer och innehåller en rad innovativa lösningar. Henny van Laarhoven berättade hur man utformat sjukhuset utifrån patientens behov.

 

Läs mer om detta sjukhus: www.orbisconcern.nl/nieuwbouw/english

Temat för hennes föredrag var:

The Orbis way of delivering health care

 

Henny van Laarhoven föresläste vid tre tillfällen under Kvalitetsveckan 2008:

 

  • Tisdagen 4 mars kl 8.45–9.45, aulan, Blå stråket 5, SU/Sahlgrenska sjukhuset
  • Onsdagen 5 mars kl 8.45–9.25, KK-aulan, SU/Östra sjukhuset
  • Torsdagen 6 mars kl 8.45–9.45, aulan, hus V, SU/Mölndals sjukhus
uiqt|wB&uiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m