Lunchdebatter

Varje dag under Kvalitetsveckan 2007 hölls lunchdebatt med en inbjuden panel.

Tisdag 6 mars


Hur skapas ett kvalitetsstyrt sjukhus?

Moderator  Thomas Wallén, läkare, sjukhusdirektör, Frölunda specialistsjukhus

 

Deltagare
Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Svante Lifvergren,  läkare, utvecklingschef vid Skaraborgs sjukhus, doktorand på Chalmers avdelning för kvalitetsutveckling.


Karl-Henrik Lundell, chefläkare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, och arbetar framför allt med uppgifter inom vårdkvalitet och ledningssystem. Dessutom chef för sjukhusets processledningsenhet. Diverse nationella och europeiska uppdrag inom standardisering och ledningssystem. Uppdrag för Socialstyrelsen inom nationell informationsstruktur.


Kristina Wallentin, sjukhuschef, Sjukhuset i Varberg. Dessförinnan verksam på Karolinska sjukhuset i Solna, där hon haft olika chefsuppdrag. Tidigare arbetat som sjuksköterska och avdelningschef vid Huddinge sjukhus. Därpå länsordförande och ombudsman i Vårdförbundet. I all sin yrkesverksamhet har hon varit starkt engagerad i att åstadkomma en bättre och säkrare vård.

 

 

Onsdag 7 mars

Nationella Kvalitetsregister – äganderätt/nyttjanderätt?

Moderator  Marianne Olsson, projektledare Angereds närsjukhus

Deltagare

Roland Andersson, ordförande i Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen.

Soffia Gudbjörnsdottir, överläkare, Medicin, sektionen för diabetes, Sahlgrenska sjukhuset, ansvarig för nationella diabetesregistret.


Johan Kärrholm, professor i ortopedi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, registerhållare för Svenska Höftprotesregistret samt chef vid protesteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Jan-Erik Synnerman, filosofie doktor, Sektionen för verksamhetsutveckling, Avdelningen för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetar med olika typer av strategisk utveckling, inklusive utveckling och stöd till kvalitetsregister, och är sedan 1993 medlem i Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

 

 

Torsdag 8 mars

 

Dokumentation kring patienten – ökad säkerhet, mer krångel eller väl använd tid?

 

Moderator  Thomas Lindén, biträdande verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicin/neuro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Deltagare

Anna Forsberg, sjuksköterska, medicine doktor, lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Författare till boken ”Standardvårdplaner – ett instrument för högkvalitativ vård”.


Eva Haglind, chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Eva Nilsson Bågenholm, specialist i internmedicin, Medicin, Sahlgrenska sjukhuset, samt ordförande för Sveriges läkarförbund.

Thomas Tegenfeldt, enhetschef vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå. Specialist i anestesi och intensivvård. Tidigare arbetat som verksamhetschef på Skellefteå lasarett. Deltagit i Socialstyrelsens arbete med handboken ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?”. Medverkade på Läkarstämman 2006 i symposiet ”Krångel i vården – vad kan Socialstyrelsen göra för att minska krånglet?”

 

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m