Föredrag

Under dagarna presenterade SU-medarbetare olika förbättringsarbeten via korta föredrag. Tillgänglighet och patientsäkerhet var det övergripande temat för Kvalitetsveckan 2007.  

TISDAG  6 MARS

SU/Sahlgrenska sjukhuset

08.30–09.00
INLEDNING
Kerstin Brunnström, SU-styrelsens ordförande
Jan Eriksson, sjukhusdirektör

09.00–09.30

GÄSTFÖRELÄSARE
Sarah Fraser, gästprofessor vid Middlesex University, London

09.30–10.15
PATIENTNÖJDHET
Lära sig leva med cancer – stöd- och undervisningsprogram
Signe Berg , Inga-Lill Fränberg Densloe

När patient och närstående har olika mål för fortsatt vård – en metod
Inger Benkel, Anne-Marie Westman

10.15–10.30
PAUS OCH BILDSPEL

10.30–11.30

PATIENTNÖJDHET
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum, del I, II och III.
Boel Mörck

En studie av ett läkemedelsbyte för att uppnå ökad kostnadseffektivitet
Helena Forsblad d’Elia, Minne Hultin

Pain aspects in oocyte aspiration for in vitro fertilization
Ann-Louise Gejervall

11.30–11.45
PAUS OCH BILDSPEL

11.45–12.00
HAPPENING
 ”Rökfritt sjukhus”

12.00–13.00
LUNCHDEBATT
Hur skapas ett kvalitetsstyrt sjukhus?

13.15–14.30
TILLGÄNGLIGHET
Urologmottagningen i ständig förbättring
Ingela Berrum Svennung, Ann Carlstrand

Genombrottsprojekt vid omhändertagande av talrytmstörningar
Harriet Stenkvist


Prolapsprocess
Lena Otterlind, Inger Stigh

Förändringsarbete på reumatologmottagningen för ökad patienttillfredställelse
Alf Eskilsson

14.30–14.45
PAUS

14.45 - 15.00
Rökavvänjning – en kvalitetsförbättring av sjukvårdande behandling
Ann Ekberg-Jansson, Agneta Hjalmarson

15.00–15.15
PROFESSORNS KVART
Hur kan biomedicinsk forskning öka kvaliteten i sjukvården?
Andrej Tarkowski

15.15–16.00
POSTVANDRING OCH PRISUTDELNING
Tema: VerksamhetsutvecklingONSDAG  7 MARS
SU/Mölndals sjukhus

08.30–08.45
INLEDNING
Eva Haglind, chefläkare

08.45–09.15
GÄSTFÖRELÄSARE
Sarah Fraser, gästprofessor vid Middlesex University, London

09.15–10.15
EVIDENSBASERAD MEDICIN
Diagnostiskt utbyte vid bronkoskopi – hur ligger vi till?
Gerdt Riise

Lustgas/syrgasinhalation som behandling vid procedursmärta hos barn
Tina Holmberg

Förbättrade vårdkedjor vid förmaksflimmer
Lars Klintberg, Lena Garplid

10.15–10.30
PAUS OCH BILDSPEL

10.30–11.30
SAMARBETSPROJEKT
Rökavvänjning – en kvalitetsförbättring av sjukvårdande behandling
Ann Ekberg-Jansson, Agneta Hjalmarson

Mammografienheten informerar invandrarkvinnor om hälsokontroll av bröst
Lisbet Agerling


Införande av en Mobil Intensivvårdsgrupp på MAVA och IVA
Olaf Gräbel, Jonas Silverdahl, Mirsada Persson

Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater termin 8 på dagkirurgi
Ingela Terbrant, Eva-Lena Johansson

11.30–11.45
PAUS OCH BILDSPEL

11.45–12.00
HAPPENING
”Rökfritt sjukhus”

12.00–13.00
LUNCHDEBATT
Nationella kvalitetsregister – äganderätt/nyttjanderätt?

13.15–14.40
PATIENTSÄKERHET
METTS, ett verktyg för säker akutprocess
Bengt R Widgren

Läkemedelsrelaterade problem på MAVA
Lars Klintberg

Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer
Pia Ram, Curt Nyström

Rätt klädd på jobbet
Ingrid Ekfeldt

Instruktions-CD som komplement till verklighetsbaserad inlärning
Agneta Hjalmarsson

14.40–15.00
PAUS

15.00–15.15
PROFESSORNS KVART
Inriktning och framtid för samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin
Ewa Pilhammar Andersson

15.15–16.00
POSTERVANDRING OCH PRISUTDELNING
Tema: Patientsäkerhet, Samarbetsprojekt, Tillgänglighet


SU/Sahlgrenska sjukhuset
17.00-20.00
AFTER WORK
Mingel och kulturellt inslag för all SU-personalTORSDAG  8 MARS
SU/Östra sjukhuset

08.30–08.45

INLEDNING
Eva Haglind, chefläkare

08.45–09.15
GÄSTFÖRELÄSARE
Sarah Fraser, gästprofessor vid Middlesex University, London

09.15-10.15
VERKSAMHETSUTVECKLING
Kontaktpunkten – från person till funktion
Lars Ekström, Eva Brändström


Handmottagning inom akut ortopedi
Lena Malm, Birgitta Nyberg

Standardvårdplan ögonavd. 205 och ögonkirurgisk mottagning
Britt-Marie Zaman, Stephen Selindh

Varför går det bra? – en fokusgrupprapport om sjukgymnastikens ortopediska strukturprojekt.
Maria Liljeros, Michael Wallin

10.15–10.30
PAUS OCH BILDSPEL

10.30–11.30
VERKSAMHETSUTVECKLING
Utvärdering 2005 av Dagrehabiliteringen och ExStro
Karin Fröjdh

Datorstödda rutiner för läkaradministration
Hannele Magnusson

IMPACT-modellen – varför minskar dödligheten i kranskärlssjukdom?
Lena Björck

11.30–11.45
PAUS OCH BILDSPEL 

11.45–12.00
HAPPENING
”Rökfritt sjukhus”

12.00–13.00
LUNCHDEBATT
Dokumentation kring patienten – ökad säkerhet, mer krångel eller väl använd tid?

13.15–14.15
NOMINERADE TILL KVALITETSPRISET PRESENTERADES

14.15–15.00
POSTERVANDRING OCH PRISUTDELNING
Tema: Verksamhetsutveckling

15.00–15.45
NOMINERADE TILL KVALITETSPRISET PRESENTERADES

15.45
KVALITETSPRISET DELADES UT 

 

 

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m