Posterpris

Under var och en Kvalitetsveckans dagar utsågs dagens Bästa poster. Juryn, som bestod av representanter för Kvalitetsveckans planeringsgrupp, gjorde sin bedömning under dagen. Det prestigefyllda priset på 5 000 kr delades ut under eftermiddagens postervandring.

Nå Ut-teamet på psykiatri Sahlgrenska fick pris för dagens bästa poster 8 mars

Kroppslig ohälsa hos psykiskt långtidssjuka - upptäckt och behandling utifrån ett psykiatriskt behandlingsperspektiv var ämnet för den poster som fick posterpriset under Kvalitetsveckans sista dag 8 mars.

Juryns motivering:
Denna poster har på ett tydligt och åskådligt sätt belyst hur man utifrån ett vidgat patientperspektiv fokuserar på såväl psykisk som fysisk ohälsa hos en i detta avseende försummad patientgrupp.

Läs gärna abstractet

 

 


Gittan Sameby, sjuksköterska vid vid Nå Ut-teamet, vid den vinnande postern.Sjuksköterskan Jeanette Norum, sömnlab, vid den vinnande postern.

Läs gärna abstractet

Sömnlaboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset fick pris för dagens bästa poster 7 mars

Snart slutsnarkat i Göteborg - Sömnlab ökar patienttillgängligheten! var titeln på den poster som utsågs till dagens bästa poster 7 mars.

Juryns motivering:
Dramatiskt förbättrad tillgänglighet till diagnostik och behandling av en vanligt förekommande och potentiellt allvarlig åkomma illustreras på ett pedagogiskt grafiskt sätt, med redovisning av balanserade mått - d v s positiva men även negativa konsekvenser av det förändrade arbetssättet.


 

Pris för dagens bästa poster 6 mars till dietist på medicinmottagningen, Mölndals sjukhus

Evaluation of the effect of diet councelling in hyperlipidemic diabetes patients var ämnet på den poster som utsågs till dagens bästa poster under Kvalitetsveckans första dag 6 mars.

Juryns motivering:
Det är väl känt att följsamheten till dietbehandling vid diabetes är begränsad. Samtidigt vet vi att värdet av rätt utformad patientinformation given i rätt tid är en kraftfull metod för att påverka patientens motivation till behandling. Ni har genom denna studie visat att enkel lättillgänglig dietrådgivning signifikant kan påverka lipidnivåerna vid diabetes positivt. Resultatet är implementerat i verksamheten.

 

Johanna Viljamaa, dietist vid diabetesteamet på medicin-mottagningen, Mölndals
sjukhus, vid vinnande poster, tog emot diplom och check
på 5 000 kr.

Läs gärna abstractet

  

uiqt|wBivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{mivvtw}q{m5tmqsqvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m