Kvalitetspriset

Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris är ett vandringspris, som inrättades 2005. I samband med avslutningen av Kvalitetsveckan, torsdag 8 mars 2007, delades priset ut för tredje gången.

Pristagare blir ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på SU.

Vart och ett av SUs nio områden har fått möjlighet att nominera upp till fem bidrag. Vinnare av kvalitetspriset utses av den sjukhusövergripande Styrgruppen för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Ett av de viktigaste urvalskriterierna är de resultat som teamet, enheten, verksamheten, eller motsvarande lyckats åstadkomma med avseende på ökad patientnytta eller patienttillfredsställelse.

Priset består av en resa till en internationell kvalitetskonferens eller möjlighet til ett studiebesök, i syfte att möta och utbyta erfarenheter med andra som föredömligt arbetar med kvalitetsfrågor. Prissummans värde är 25.000 kr

 

29 bidrag nominerade till kvalitetspriset 2007


TISDAG 6 MARS

Föredrag: 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling med patientperspektivet i centrum
Område SärSkilda specialiteter
Visa PowerPoint-presentationen

Urologmottagningen i ständig förbättring
Område SärSkilda specialiteter
Visa PowerPoint-presentationen

Genombrottsprojekt vid omhändertagande av talrytmstörningar
Område Sinnesorganen
Visa PowerPoint-presentationen


Poster:
Sittande eller liggande intensivvårdspatienter?
Område Östra
Visa PowerPoint-presentationen

Spädningslistor på barnsjukhuset
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Visa PowerPoint-presentationen

Förbättring med ett brukarstyrt processorienterat ledningsverktyg
Område Sinnesorganen
Visa PowerPoint-presentationen

ett-modellen
Område Östra
Visa PowerPoint-presentationen

Utredning och behandling av förstagångspatienter i åldern 18-25 år
Område Mölndal
Visa PowerPoint-presentationen

Hjärtproblem hos patienter med neuromuskulära sjukdomar
Område Mölndal
Visa PowerPoint-presentationenONSDAG 7 MARS

Föredrag:
Lustgas/syrgasinhalation som behandling vid procedursmärta hos barn
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Visa PowerPoint-presentationen

Mammografienheten informerar invandrarkvinnor om hälsokontroll av bröst
Område Medicinsk diagnostik och teknik
Visa PowerPoint-presentationen

Införande av en Mobil Intensivvårdsgrupp på MAVA och IVA
Område Östra
Visa PowerPoint-presentationen

Kvalitetsprojekt för handledning av läkarkandidater termin 8 på dagkirurgi
Område Mölndal
Visa PowerPoint-presentationen

METTS, ett verktyg för säker akutprocess
Område Sahlgrenska
Visa PowerPoint-presentationen

Läkemedelsrelaterade problem på MAVA
Område Mölndal
Visa PowerPoint-presentationen

Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer
Område Mölndal
Visa PowerPoint-presentationen

Rätt klädd på jobbet
Område Medicinsk diagnostik och teknik
Visa PowerPoint-presentationen

Poster:     
Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers
Område SärSkilda specialiteter
Visa PowerPoint-presentationen

Sjuksköterskemottagning – en tillgänglig och kvalitetssäkrad vård
Område Östra
Visa PowerPoint-presentationen

SU blir självförsörjande på blod
Område Medicinsk diagnostik och teknik
Visa PowerPoint-presentationen

Snart slutsnarkat i Göteborg – Sömnlaboratoriet ökar patienttillgängligheten!Område Sahlgrenska
Visa PowerPoint-presentationen

Patientsäkerhet genom Executive Walk Rounds (EWR)
Område SärSkilda specialiteter
Visa PowerPoint-presentationen

Ökad telefontillgänglighet till Sesammottagningen
Område SärSkilda specialiteter
Visa PowerPoint-presentationen

Bättre tillgänglighet till Barnlogopedi
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Visa PowerPoint-presentationen

Samverkansprojekt kvinnomisshandel
Område Östra
Visa PowerPoint-presentationenTORSDAG 8 MARS

Föredrag:
Kontaktpunkten – från person till funktion
Område Hjärta-Kärl
Visa PowerPoint-presentationen

Standardvårdplan ögonavdelning 205 och ögonkirurgisk mottagning
Område Sinnesorganen
Visa PowerPoint-presentationen

Poster:
Ackrediterade analyser vid satellitlaboratoriet på Akut och Olycksfall
Område Medicinsk diagnostik och teknik
Visa PowerPoint-presentationen

Miljöledningssystem – Ett systematiskt arbete
Område Medicinsk diagnostik och teknik
Visa PowerPoint-presentationen

uiqt|wBqvnwui{|mz5{}H%vozmoqwv5{mqvnwui{|mz5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m