Lunchdebatter

Varje dag under Kvalitetsveckan 2006 hölls lunchdebatt med en inbjuden panel.

 

Tisdag 7 MARS

SU/Sahlgrenska

Evidens kontra tradition – vad styr vården?

Gör vi rätt saker? Gör vi saker på rätt sätt?

Moderator

Olle Larkö, professor, Sahlgrenska akademin
e-post:  

Deltagare

Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Soffia Gudbjörnsdottir, överläkare, Medicin,
sektionen för diabetes, SU/Sahlgrenska,
ansvarig för Nationella diabetesregistret.

Nina Rehnqvist, läkare, professor, direktör vid
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Ola Stenqvist, professor, överläkare, Anestesi,
SU/Sahlgrenska.

Bengt Widgren, verksamhetschef, Akut-
och Olycksfallsmottagningen, SU/Sahlgrenska.

Ingela Björholt, ?loso?e doktor, verksam som
hälsoekonom inom företaget Nordic Health
Economic Research AB. Dessutom knuten till
Institutionen för kliniska vetenskaper,
avdelningen för kirurgi, vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet, där hon
arbetar med hälsoekonomiska utvärderingar
i samband med kliniska studier.

Onsdag 8 MARS

SU/Östra

Lika vård för alla – slagord eller verklighet?

Vad gör vi? Var står vi? Vad tycker vi?

Moderator

Marianne Melkersson, ansvarig för genus- och
mångfaldsfrågor inom Västra Götalandsregionen
e-post:  

Deltagare

Jan Eriksson, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Henry Ascher, överläkare, Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus.

Nataliya Berbyuk, doktorand på Institutionen
för lingvistik, Göteborgs universitet, och
projektassistent i projektet ”Kommunikation
och interaktion i den mångkulturella sjukvården”.

Amir Khorram-Manesh, verksamhetschef
Kirurgi, Ortopedi och Akutmottagning,
Kungälvs sjukhus (tidigare chef för akut- och
traumakirurgi, SU/Sahlgrenska). Sedan 1999
arbetat aktivt med att integrera utländska
läkare i den svenska vården. Startade första
kursen för läkare med utländsk examen 2000.
Är också medsökande i projektet ”Kommunikation
och interaktion i den mångkulturella sjukvården”
tillsammans med Institutionen för lingvistik,
Göteborgs universitet.

Hans Norebrink, vaktmästare, SU/Sahlgrenska.
Initiativtagare till ”Jämfalda”, en lokal satsning
på invandrarintegration, där personer med
invandrarbakgrund erbjuds praktikplats som
vaktmästare/patienttransportör på SU/Sahlgrenska.

Ingela Wennman, samordnande sjuksköterska,
ambulansenheten, SU, och har mångårig erfarenhet
av akutsjukvård. Tillsammans med sin kollega
Gunilla Tornberg har hon lett en studie av
höftfrakturprocessen för äldre och därvid upptäckt
stora skillnader i användandet av smärtlindring för
kvinnor och män. 

Torsdag 9 MARS

SU/Mölndal

Paradigmskifte – från individuellt
bestraffande till systemförbättrande

Vad ger bäst patientsäkerhet: avvikelserapportering kontra anmälningar?

Moderator

Ingemar Wickström, che?äkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
e-post:  

Deltagare

Jan Eriksson, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Ylva Drape-Carlström, barnmorska och
sektionsledare på Normalförlossningen
SU/Mölndal.

Annika Marcus, generaldirektör Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, tidigare
rådman i Stockholms tingsrätt.

Johan Carlson, avdelningschef på
tillsynsavdelningen, Socialstyrelsen

Eva Nilsson-Bågenholm, specialist i internmedicin,
Medicin, SU/Sahlgrenska, samt ordförande för
Sveriges läkarförbund.

uiqt|wBwttm5tizswH%vozmoqwv5{mwttm5tizswH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5umtsmz{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5umtsmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5%wqks{|zwuH%vozmoqwv5{mqvomuiz5%wqks{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m