Posterpris

Under var och en Kvalitetsveckans dagar 2006 utsågs dagens Bästa poster. Juryn, som bestod av representanter för Kvalitetsveckans planeringsgrupp, gjorde sin bedömning under dagen. Det prestigefyllda priset på 5.000 kr delades ut under eftermiddagens Postervandring.

Juryns motivering, som var densamma för samtliga vinnare, löd:
"En intresseväckande och informativ poster med högt pedagogiskt värde, som lyckas förmedla budskapet på ett föredömligt sätt."

 

posterpris_060309

Barnmedicin, SU/Östra, fick pris för dagens bästa poster 9 mars 2006

Rutiner för patientsäkerhetsarbete var temat för den poster som utsågs till dagens bästa poster under Kvalitetsveckans sista dag 9 mars. Postern beskriver hur Barnmedicin på ett systematiskt sätt tar hand om avvikelserapporter och arbetar för att allvarliga händelser ska kunna undvikas.

 

Christina Sandström, kvalitetssamordnare, Barnmedicin,
vid vinnande poster 9 mars.

  posterpris_060308

Hud- och könssjukvården, SU/Sahlgrenska, fick pris för dagens bästa poster 8 mars 2006

Köerna borta inom Hud- och könssjukvård var temat för den poster som utsågs till dagens bästa poster 8 mars.

Läs gärna abstractet 

Vinnande poster under onsdagen flankeras av några som medverkat i projektet: Ingela Grafström, Ann-Christin Emilsson, Ing-Marie Bergbrant, Cecilia Holst och Jan Faergemann Posterpris 060307

Reumatologen, SU/Sahlgrenska,
fick pris för dagens bästa poster 7 mars 2006

Team på Reumatologen SU/Sahlgrenska - ett patientomhändertagande i tiden var temat för den poster som utsågs till dagens bästa poster under Kvalitetsveckans första dag 7 mars.

Läs gärna abstractet

 

 

Christin Haldorsen-Ahnfalk, sjuksköterska, och Christina Finsbäck, sjukgymnast, vid reumatologens vinnande poster, tog emot diplom och check på 5.000 kronor.

 

uiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m