Kvalitetspriset

SUs kvalitetspris är ett vandringspris, som inrättades 2005. I samband med avslutningen av Kvalitetsveckan 2006 delades priset ut för andra gången.

Priset går till ett team, en enhet/en verksamhet eller motsvarande som föredömligt bedriver ett strukturerat kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete på SU.

Vart och ett av SUs tio områden har fått möjlighet att nominera upp till fem bidrag. Vinnare av kvalitetspriset utses av representanterna i den sjukhusövergripande Styrgruppen för tillgänglighetsfrågor.

Ett av de viktigaste urvalskriterierna är de resultat som projektet, teamet, enheten, verksamheten eller motsvarande lyckats åstadkomma med avseende på ökad patientnytta och patienttillfredsställelse.

Priset består av en resa till en internationell kvalitetskonferens eller möjlighet till ett studiebesök, i syfte att möta och utbyta erfarenheter med andra som föredömligt arbetar med kvalitetsfrågor. Prissummans värde är 25.000 kr.

23 bidrag nominerade till kvalitetspriset 2006

Varje dag under Kvalitetsveckan 2006 anordnades en särskild posterutställning för samtliga förbättringsarbeten nominerade till kvalitetspriset. Postrarna bemannades de olika dagarna enligt följande schema: 

Tisdag 7 MARS

SU/Sahlgrenska

Handkirurgi
Område Sahlgrenska

Sektionen för hematologi och koagulation (Medicin)
Område Sahlgrenska

Ambulansenheten (Collumprojektet)
Område Mölndal

Psykiatri (Kompetens-
utvecklingsplaner)
Område Mölndal

Öron-, näs- och halssjukvård
Område Sinnesorganen

Kirurgi
Område Östra

Onsdag 8 MARS

SU/Östra

Barnlogopedi (Ökad tillgänglighet)
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Neuropsykiatri (Ökad tillgänglighet)
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Barnakuten (Triage – bättre tillgänglighet)
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Psykiatri (Öppenvårds-
mottagning)
Område Mölndal

Akut- och Olycksfalls mottagningen
Område Sahlgrenska

An/Op/Iva (Regional IVA-utbildning)
Område Sahlgrenska

Geriatrik (Fallriskbedömning)
Område Sahlgrenska

Hud- och könssjukvård (Öppenvård)
Område SärSkilda specialiteter

Obstetrik (SU/Östra)
Område SärSkilda specialiteter

Kirurgi
Område Östra

Torsdag 9 MARS

SU/Mölndal

Barnmedicin (Rutiner för patientsäkerhetsarbete)
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kirurgi (Bröstcancer-
vårdkedjan)
Område Mölndal

Reumatologi öppenvård Sahlgrenska och
Mölndal (Patientsäkerhetsarbete)

Område SärSkilda specialiteter

Onkologi (Strålbehandlings-
avdelningen)

Område SärSkilda specialiteter

Arbetsterapi
Område SärSkilda specialiteter

Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi
Område Medicinsk diagnostik och teknik

Psykiatri (Mobila gruppen)
Område Mölndal

uiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m