Kontakt

Planeringsgrupp för Kvalitetsveckan 2006:

• Boel Mörck, biträdande verksamhetschef på Reumatologen
  ordförande i planeringsgruppen, e-postadress:  

• Anna Ringheim, koordinator verksamhetsutveckling vid sjukhusdirektörens stab
  projektsekreterare, e-postadress:  

 

• Louise Aronsson, utvecklingssekreterare, Anestesi/Operation/IVA/Sterilcentral, SU/Mölndal

• Kerstin Dudas, sjuksköterska, Medicin, SU/Östra

• Lillemor Forsberg, överläkare, Radiologi, SU/Sahlgrenska

• Eva Haglind, chefläkare, SU

• Christina Jern, professor och överläkare, Klinisk genetik, SU/Östra

• Bass Johansson, kvalitetssamordnare, Område Försörjning och Service

• Gunilla Kjellby-Wendt, FoU-ansvarig, Sjukgymnastiken, SU/Mölndal

• Olle Larkö, professor, Sahlgrenska akademin

• Ingemar Qvarfordt, överläkare, Lungmedicin, SU/Sahlgrenska

• Kerstin Torgeby-Wiktorsson, vårdenhetschef, Special-BB/förlossning, SU/Östra

• Helle Wijk, klinisk lektor, Område Sahlgrenska 

• Ann Louise Leikin, informationssekreterare, Informationsavdelningen

• Anna Johansson, informationssekreterare, Informationsavdelningen

• Helena Olsson, planeringsledare, Område Försörjning och Service

uiqt|wBjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{mjwmt5uwzksH%vozmoqwv5{muiqt|wBuitmvi5ti}H%vozmoqwv5{mivvi5zqvopmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m