Kvalitetsveckan 2006

Kvalitetsveckan på SU, 7-9 mars 2006, lockade många deltagare

Tisdag, onsdag, torsdag 7-9 mars 2006 anordnade SU för andra gången en Kvalitetsvecka. Samtliga dagar var välbesökta och under vissa programpunkter var aulorna fullsatta.

Övergripande tema

Tillgänglighet och Patientsäkerhet.

Programinslag

 • Föreläsningar av Sister Mary Jean Ryan, särskilt inbjuden från USA.
 • SU-personal presenterade olika förbättringsarbeten via korta föredrag och posterutställningar.
 • Modevisningar som final på SUs kampanj "Rätt klädd på jobbet".
 • Varje dag hölls lunchdebatt med inbjuden panel.
 • Vinnare av priset för bästa poster utses en gång per dag.
 • Kvalitetsveckan avslutade med att SUs kvalitetspris delades ut.
 • Mingel på after work för SU-personal på onsdagskvällen.

Syfte med Kvalitetsveckan

 • Att presentera lokala och sjukhusgemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser med fokus på kvalitetsdimensionen.
 • Att ge inspiration genom föredrag, debatter och posterutställning samt stimulera till fortsatt förbättringsarbete.

Mål för Kvalitetsveckan

 • Att kunna erbjuda alla medarbetare att bidra samt att delta, vilket stimulerar till kvalitets- och verksamhetsutveckling.
 • Att exponera SU:s kvalitetsarbete utåt

Kvalitetsveckan återkommer vecka 10 2007.

Väl mött då!

uiqt|wBqvnw5{}H%vozmoqwv5{mqvnw5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m