Glimtar från föreläsningar

Varje höst håller våra experter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer, föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa.

Här kan du läsa artiklar från de föreläsningar som genomförts i serien "Verktyg för bättre hälsa".  

Under hösten 2010 genomförs fyra föreläsningstillfällen och glimtar från dessa kommer att publiceras längre fram i höst. 

Balans i tillvaron

Vilka är varningstecknen på ungas psykiska ohälsa?
Vilket stöd finns för att hitta rätt balans igen?
Var går gränsen mellan missbruk, riskbruk och beroende?

En psykos kommer ofta smygande - ju tidigare den upptäcks desto bättre
Unga vill ha hjälp –  de tar droger av en anledning
Riskbruk, missbruk, beroende – att vara som folk är mest
1 december 2009

 

Om stroke och hur jag minskar risken för att få stroke

Stroke orsakas av sjuka blodkärl till hjärnan
Riskfaktorerna för stroke går att påverka
En halvtimmes promenad om dagen skyddar mot stroke
3 november 2009

 

Ett bra åldrande

Lust och känslor försvinner inte på äldre dar
Levnadsvanor har betydelse för risken att få en demenssjukdom
10 november 2009

 

Levnadsvanor och hälsa

Om diabetes och högt blodtryck

24 november 2009


Vad män behöver veta om sin hälsa
14 oktober, 2008

Samspelet mellan kroppen och knoppen
23 oktober 2008

Vad kvinnor och män behöver veta om sin hälsa
11 november 2008

Träning på City Gym i Göteborg
Olika grönsaker från en gård med kravmärkt odling utanför Borås
äldre man
barn springer

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m