Specialisttjänstgöring

ST-utbildning på SU ger många möjligheter!

  • Utbildningstjänster inom ca 40 specialiteter, från bassjukvård till högspecialiserad vård
  • Rikt utbud av utbildnings- och forskningsaktiviteter
  • Möjlighet till Forskar-ST
  • 1,5-årigt utvecklingsprogram för ST-läkare samt de kortare utbildningarna ST LiV, Ledarskap och Kommunikation (LoK), Kommunikation, Handledning och Utvecklande ledarskap (KHUL)
  • Ledarskaps-ST
  • Handledarutbildning med fortsatt nätverk genom handledarforum
  • Service och stöd från studierektorskansliet
  • Etablerad studierektorsfunktion och tydliga studierektorsuppdrag
  • ST-råd med representanter för ST-läkare
  • Studierektorsråd med en SR-representant från varje område inom SU
uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m