Kontakt

Kontakta oss gärna om du önskar mer information

AT-kansliet

 


Karolina Larsson
AT-läkarchef
0700-816573
 


Johan Zelano
AT-läkarchef
0700-207854
 


Carin Holm
Utbildningsledare
0700-82 50 97
 


Atefeh Hariri
Koordinator
0700-825936
 
Jane Smith
Administrativ koordinator
0722 - 31 48 10
 

Marie Tjerneld
Administrativ koordinator
0700-825542
 


Heromarapportör

Margareth Blidkvist
031-343 27 65
 


Löneservice

Löneservice, Team 7
010-47 32 165
  


Primärvården

Göran Eriksson
Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67
 


AT-kansliets adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset              
Utbildningsenhet FOUU/ AT-kansli 
Torggatan 1a, plan 3    
431 35 Mölndal

uiqt|wBsizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{msizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpiv5%zmtivwH%vozmoqwv5{mrwpiv5%zmtivwH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5pwtuH%vozmoqwv5{mkizqv5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrivm5{uq|pH%vozmoqwv5{mrivm5{uq|pH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqm5|rmzvmtlH%vozmoqwv5{muizqm5|rmzvmtlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|p5jtqls%vq{|H%vozmoqwv5{muizoizm|p5jtqls%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBtwvm{mz%vqkm5uwtvlit5|miu>H%vozmoqwv5{mtwvm{mz%vqkm5uwtvlit5|miu>H%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m