Kontakt

Karolina Larsson

AT-läkarchef

0700-816573
  

Erik Hulegårdh

AT-läkarchef

0700-816561
  

Theresa Zackrisson

Sjukhusövergripande AT-studierektor

0700-825711
 

Hannah Fovaeus

Sjukhusövergripande AT-studierektor

072-5421749
 

Carin Holm

Utbildningsledare

0700-82 50 97
 

Emelie Bilger

HR-specialist


 

Atefeh Hariri

Koordinator

0700-825936
 

Linda Chan Alexborn

Administrativ koordinator

0700-825542
 


Heromarapportör

Vilma Fragnul

031-343 27 71
0736-60 16 57


Löneservice, Team 7

 010-473 21 65
 


Primärvården

Göran Eriksson

Studierektor Primärvården Göteborg
0705-71 05 67
 


AT-kansliets adress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset              
Utbildningsenhet FOUU/ AT-kansli 
Torggatan 1a, plan 3    
431 35 Mölndal

uiqt|wBsizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{msizwtqvi5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{mmzqs5p}tmoizlpH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pmzm{i5%zikszq{{wvH%vozmoqwv5{m|pmzm{i5%zikszq{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpivvip5nw%vim}{H%vozmoqwv5{mpivvip5nw%vim}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqv5pwtuH%vozmoqwv5{mkizqv5pwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{mnqvm5%wmzvmzH%vozmoqwv5{mmumtqm5jqtomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBtqvli4uizqm5kpiv5itm%xjwzvH%vozmoqwv5{mtqvli4uizqm5kpiv5itm%xjwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vqtui5nziov}tH%vozmoqwv5{m%vqtui5nziov}tH%vozmoqwv5{muiqt|wBtwvm{mz%vqkm5uwtvlit5|miu>H%vozmoqwv5{mtwvm{mz%vqkm5uwtvlit5|miu>H%vozmoqwv5{muiqt|wBowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mowziv5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&i|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{mi|mnmp5pizqzqH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m