FACT

Flexibel ACTVid NåUt-teamet bedrivs från 1 april 2013 ett projekt kring FACT som står för Flexibel ACT-team (Assertive Community treatment). FACT är ett exempel på en modern flexibel ACT-modell som utvecklats i Holland. Målsättningen är att minska återinsjuknande och inläggningar i slutenvård. Projektet pågår till och med 31 december 2015 och finansieras av SKL (Statens Kommuner och Landsting). Läs rapporten FACT - någonting för Sverige.

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m