Kroppslig hälsa vid psykossjukdom

På enheten APIH/avd 607 inom Psykiatri Psykos/SU görs en extra satsning i form av ett projekt gällande den kroppsliga hälsan hos berörd patientgrupp.

Det övergripande syftet med projektet är att patienterna ska erbjudas en bättre vård för sin kroppsliga hälsa, vilket innehåller både undersökning, behandling och utbildning.

Två nya yrkeskategorier, en läkare i invärtesmedicin, specialiserad på metabola sjukdomar och en sjukgymnast, med specialisering inom psykosomatik- och psykiatri är nya tillgängliga resurser på enheten.

Det förväntas bidra till att patienterna erbjuds en bättre vård för sin kroppsliga hälsa, delvis genom direkt patientarbete, men också genom att frågan prioriteras på enheten och blir ett gemensamt arbete.

Nyttan med utvärderingen kommer i första hand vara ett resultat på i vilken utsträckning enhetens patienter erbjuds adekvat vård för sin kroppsliga hälsa. Satsningen kvalitetssäkras genom en kontinuerlig utvärdering.

uiqt|wBqvozql5zwomvnmt|H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m