Barnperspektivet

Psykiatri Psykos har starkt fokus på att uppmärksamma och stödja barn till våra patienter och arbetar verksamhetsövergripande med barnperspektivet. Verksamheten har två heltidsanställda barnperspektivutvecklare. Interna utbildningsinsatser pågår fortlöpande i verksamheten.

Kontaktpersoner: Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg.

uiqt|wBiovm|i5tmmuivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqujq5lipvm5%wqlmzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m