Hälsolots på nätet

Hälsolotsen Psykiatri Psykos är ett internetbaserat verktyg med målet att lotsa patienter till hälsofrämjande aktiviteter utanför sjukvårdsorganisationen.

Hälsolotsen är en del av det löpande arbetet med psykiatrisk hälsopedagogik och även en resurs i IMPaCT-studien. Hälsolotsen finns publicerad både internt och externt på Psykiatri Psykos hemsida.

Du hittar länken till Hälsolotsen i högerkolumen.

 

Länkar

Hälsolots Psykiatri Psykos

uiqt|wB{uiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m