Projekt och utvecklingsarbete

Aktuella projekt och utvecklingsarbete

 • Kroppslig hälsa vid psykossjukdom

  På enheten APIH/avd 607 inom Psykiatri Psykos/ SU görs en extra satsning i form av ett projekt gällande den kroppsliga hälsan hos berörd patientgrupp.

 • ePsykos

  Psykiatri Psykos lanserar nu ePsykos, ett samlingsnamn för vårdinsatser som använder IT-stöd och kommunikationsteknologi (eHälsa) inom psykosvården. Satsningen är i linje med den Nationella IT-strategin för vård och omsorg som regeringen beslutat om.

 • Hälsolots på nätet

  Hälsolotsen Psykiatri Psykos är ett internetbaserat verktyg med målet att lotsa patienter till hälsofrämjande aktiviteter utanför sjukvårdsorganisationen.

 • Närståendearbete

  Psykiatri Psykos arbetar kontinuerligt med närståendearbete och strävar efter ha bästa möjliga kontakt med patienter och dess närstående.

uiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m