Kognitiva hjälpmedel

Hjälpmedel ska kompensera nedsatt eller förlorad förmåga så att personen ska klara sin vardag, bli mer självständig och kunna ta makten över sitt liv. Det är landsting och kommun som enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) tillhandahåller hjälpmedel och det är arbetsterapeuter som bedömer behovet och förskriver hjälpmedlen. Hjälpmedelscentralen kan svara på frågor, informera och låna ut hjälpmedel.

Ett hjälpmedel för en person med psykiska funktionshinder kan vara allt ifrån en enkel whiteboardtavla, där man antecknar viktiga saker man inte ska glömma, till en avancerad elektronisk kalender. Det väsentliga är att hitta lösningar som hjälper personen med det som är svårt att klara utifrån de mål personen har.

Vad kan ett hjälpmedel ge?

 • Begriplig information
 • Struktur
 • Överblick över planering
 • Tillbakablick
 • Tidsuppfattning
 • Påminnelse
 • Igångsättning
 • Avslutning
 • Trygghet och säkerhet
 • Känsla av sammanhang
 • Känsla av kontroll
Läs mer om olika strategier för att klara det dagliga livet med hjälpmedel och knep för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar i Hjälmedelsboken av Gunilla Gerland.

 

Om psykiska funktionshinder

Psykiska funktionshinder

En bok som ger kunskaper och praktisk handledning i hur man kan bistå, bemöta och stödja individen.

uiqt|wB%zwxpqi5umttozmvH%vozmoqwv5{m%zwxpqi5umttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m