För studenter

Är du student och intresserad av något av de teman som Kompetenscentrum för schizofreni arbetar med? Eller av någon närliggande fråga som berör området?

Ett huvudsyfte med KCS:s arbete är att stimulera till löpande utvärdering av de metoder som används. Vi välkomnar därför studerande som vill göra examensarbeten eller andra uppsatser. För vissa utbildningar kan vi, i samarbete med Göteborgs Universitet, även erbjuda handledning.

Uppsatser/examensarbeten

Vill du skriva om något av de teman där det idag finns pågående FoU-projekt, eller där det finns ett behov av fördjupade kunskaper, så finns det ett flertal aktuella teman att välja mellan. Några exempel är:

 • somatisk hälsa hos psykiskt långtidssjuka 
 • tvärprofessionellt teamarbete, teamorganisation och ledarskap
 • neuropsykiatrisk diagnostik
 • handdatorer som hjälpmedel
 • samverkan mellan psykiatri och socialtjänst
 • instrumentutveckling, reliabilitet och validitet
 • skattnings- och bedömningsinstrument som CAN-S, Kvalitetsstjärnan och CPRS
 • fysisk vårdmiljö
 • vårdetik i psykiatriskt arbete
 • brukar- och anhörigstöd via internet
 • familjestöd vid slutenvård

Praktik och tjänstgöring för yrkeslegitimation

Praktikanter och kandidater på olika utbildningsnivåer är också välkomna att ta kontakt med oss. Vi erbjuder även, efter möjlighet, legitimationsgrundande tjänstgöring för flera yrkeskategorier.

 

 

  

Kontakt

FoUU-samordnare
Daniel Abrams

uiqt|wBlivqmt5ijziu{H%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m