Integrerad Psykiatri

Integrerad Psykiatri är ett av de effektivaste behandlingsprogrammen för svårt psykiskt sjuka som vetenskapen idag känner. Programmet är utformat så att den drabbade själv styr över sin behandling. Viktiga personer i patientens sociala nätverk deltar aktivt.

Strategin i behandlingsprogrammet Integrerad Psykiatri är att förbättra patienternas och de närståendes förmåga att klara av stress och att lösa sjukdomsrelaterade och andra problem. På det viset kan personernas psykosfria perioder utsträckas och det finns möjlighet för dem att leva ett mer normalt liv.

Forskningen om psykiatrisk behandling kan visa på följande resultat:

  • Utan behandling får cirka 80 procent av patienter med schizofreni återfall i psykos under loppet av ett år.
  • Av dem som behandlas med antipsykosmedicin får cirka 40 procent återfall inom ett år.
  • Av dem som behandlas både med medicin och psykosociala insatser får cirka 20 procent återfall inom ett år.
  • Om man systematiskt samordnar medicineringen och de psykosociala insatserna kan siffran pressas ner mot 10 procent.

Läs mer i broschyren Integrerad Psykiatri i högerkolumen.

Broschyr

Ip-broschyr

uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m