Forskningsskola för medarbetare

Forskningsskolan är en pågående utbildning i grundläggande projekt- och forskningsmetodik för medarbetare inom verksamheten. Omfattningen är tio tillfällen. Utbildningen syftar till att skapa bättre förutsättningar att initiera förbättringsarbeten och forskning inom Psykiatri Psykos.

Kontakt

FoUU-samordnare
Daniel Abrams

uiqt|wBlivqmt5ijziu{H%vozmoqwv5{muiqt|wB&{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m