Kompetenscentrum för Schizofreni

Pussellogotyp

Välkommen till Kompetenscentrum för Schizofreni (KCS). Här förenas ett flertal FoU-arbeten inom Psykiatri Psykos, som är Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykosverksamhet.

Kompetenscentrum för schizofrenis uppdrag är att stödja och samordna FoU-projekt inom Psykiatri Psykos, från planering till genomförande, dokumentation och spridning av resultatet. Stödet utgörs dels av metodstöd genom utbildning, handledning och rådgivning, dels av stöd och återkoppling vid projektplanering.

För att utveckla samarbetet med vårdgrannar och universitet i FoU-frågor ses utbyte kring gemensamma forskningsintressen som väsentligt. Här ingår även samverkan kring studenters uppsatsarbeten och samverkan via forskarskolan i anslutning till Sahlgrenska akademin.

Läs mer om Psykiatri Psykos och uppdraget för Komptenscentrum för schizofreni

Nyheter

 • Projektdeltagare PNO

  För mänskliga rättigheter i psykosvården

  13 september 2016

  Inom Psykiatri Psykos drivs nu ett samarbetsprojekt tillsammans med brukar- och anhörignätverket NSPHiG. Projektet verkar för att kunskap om vilka mänskliga rättigheter brukarna har enligt FN-konventionerna ska bli mer kända och tillämpade i vården.

 • Att få vara sig själv

  12 augusti 2016

  En intervju om erfarenheter och tankar kring egenmakt vid psykisk ohälsa.

 • Erfarenhet av brukarrevision

  12 juni 2016

  Brukarrevision är en granskning av verksamheten som syftar till att ge brukarna inflytande över sin vård och att ge feedback till verksamheten.

 • Brukare och medarbetare

  Temadag egenmakt på Psykosvårrd Nordost

  21 april 2016

  Psykosvård Nordost anordnade torsdagen 14 april ett öppet hus för sina brukare och för sin personal. Det öppna huset är en dag som skapats för att brukare och personal ska kunna samlas kring olika teman. I år var temat egenmakt.

 • lathund

  Kognitiva funktionsnedsättningar

  14 december 2015

  En lathund för brukare och personal.

 • Miina-maria Finström

  En processinriktad modell med stort medinflytande för patienten

  27 november 2015

  Miina-Maria Finström, leg. arbetsterapeut, och Marcus Lundmark, leg. sjuksköterska, formar och skräddarsyr utbildning och handledning i regionalt projekt Integrerad Psykiatri.

Länkar och tips

Besök

Besöksadress
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
Hus V Mölndals sjukhus

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3432310
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 2, Verksamhet Psykiatri Psykos
Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
uiqt|wB{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{m{}{ivvi5sw%vikqkH%vozmoqwv5{muiqt|wBitjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m4itjmz|5itjmz|{{wvH%vozmoqwv5{m